Badanadal

NORMATIVA I PREUS

badanadal2021_plànolTRAÇ

NORMATIVA I PREUS DE LES PISTES DE GEL DEL BADANADAL 2021

2a edició  COVID-19.

Les pistes de gel del Badanadal s’han adaptat per complir amb les mesures de seguretat, higiene i distanciament social decretades arrel de la situació sanitària COVID-19, i per tal que puguem gaudir tots d’aquesta activitat s’ha aprovat una distribució i un protocol de funcionament. El fet d’accedir a les instal·lacions implica l’acceptació d’aquesta normativa i el compromís del seu compliment per part dels patinadors i acompanyants. L’incompliment de la normativa o de les indicacions dels monitors i el personal responsable de l’activitat suposarà l’expulsió de les instal·lacions, sense dret a reclamar.

UBICACIÓ, DATES, HORARIS I FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS:

Les pistes de gel estaran situades a la Plaça Fra Bernadí, i s’obriran al públic del 6 de desembre al 9 de gener del 2022. L’horari d’obertura de les instal.lacions serà de les 10 a les 20 hores. Els dies lectius (del 7 al 10, del 13 al 17, i del 20 al 22 de desembre), de les 9 a les 17 hores, estarà reservada per patinar en grup (escoles), però en el cas de no estar ocupades al 100% de la seva capacitat, també s’hi podrà patinar a nivell individual o particular, de les 10 a les 17 hores.

La pista de gel estarà dividida en dues pistes de 400m2 per patinar (Pista 1 i Pista 2), creant una capa de gel total de 800m2 destinada a un màxim de 80 persones per cada torn de patinatge (40 persones per cada pista). A la part central, entre les dues pistes, es reservarà una superfície de 80m2 amb accés des de les dues pistes de gel, en la que podran patinar els usuaris menors de 5 anys, acompanyats per un adult, si ho prefereixen. Els acompanyants pagaran entrada si patinen, però no caldrà que la paguin si entren sense patins i només a cuidar els menors.

Cada pista de gel disposarà de dos espais d’accés separats i reservats, per tal que els patinadors es puguin preparar i calçar el patins, per grups d’accés a la pista de gel. Aquestes zones de patinadors s’higienitzaran d’acord amb les  normatives, després que cada grup de patinadors n’hagi fet ús. A cada pista de gel hi pot patinar un màxim de 40 persones per franja horària o torn. Es disposaran cadires deixant espais de pas centrals de 2m.

Les persones que hagin donat positiu o estat contacte amb un positiu durant els últims 10 dies no podran accedir a les instal·lacions.

En accedir a les instal·lacions es validarà l’entrada i s’higienitzaran mans (gel) i calçat (alfombreta amb líquid). Es comprovarà que portin posada la mascareta, a excepció dels casos que contempla la normativa vigent (menors de 6 anys  o persones que acreditin degudament que no l’han de portar). Caldrà dur-la posada en tot moment, així com els guants, que per patinar son d’ús obligatori.

En comprar l’entrada a través de la aplicació informàtica en línia caldrà especificar el número de patins (un número més del calçat habitual) que es vol utilitzar, i els monitors els disposaran sota  la cadira assignada, i aquells usuaris que ho demanin podran disposar de mitjons de pvc d’un sol ús.

Les pistes de gel tenen unes franges horàries assignades, i totes les compres d’entrades s’han de fer a través de la web del Badanadal, per evitar cues a la taquilla. No obstant, les persones que no disposin de mitjans per accedir al programa de venda d’entrades, podran adreçar-se a la taquilla de la pista de gel, des de la que li vendran l’entrada, a través de la aplicació en línia.

Es podrà comprar fins a 6 entrades i aplicar-hi els descomptes corresponents (família nombrosa, família monoparental, carnet jove o descompte per discapacitat). Per aplicar el descompte és imprescindible disposar d’un carnet o document acreditatiu, que caldrà presentar a l’accés de les instal·lacions, o pagar l’import descomptat en efectiu, si en aquell moment no es presenta o acredita, a la taquilla.

Les franges horàries son de 1 hora i 10 minuts, i estan estructurades de la següent manera:

  • 15 minuts de preparació: validar la reserva i revisar el llistat de patins, accedir a la zona de patinadors, posar-se els patins.

  • 40 minuts de patinatge a la pista de gel.

  • 15 minuts de finalització: sortir de la pista, posar-se les sabates, sortir de la zona de patinadors.

Les entrades son individuals i únicament es poden utilitzar el dia i franja horària assignada. En cas de que no s’arribi amb temps suficient per dur a terme l’activitat no es podrà fer en cap altre moment,  i el comprador perd el dret a reclamar l’import abonat.

Està prohibit menjar, beure i fumar dins les instal·lacions.

Els usuaris de la pista de gel hauran de patinar a velocitat moderada i en un sol sentit, que indicaran els monitors responsables de l’activitat. Caldrà que en tot moment mantinguin i respectin una distància interpersonal de 2m amb usuaris que no siguin de la seva bombolla de convivència dins de la pista de gel, i de 1,5m a la resta d’instal·lacions. No es podrà patinar en cadena (més de 2 persones agafades de la mà). No està permès molestar, provocar o increpar altres patinadors.

Un cop acabin de patinar hauran de tornar al lloc assignat per deixar els patins i calçar-se, i hauran de sortir de les instal·lacions per deixar l’espai lliure per la seva higienització i neteja.

Els monitors recolliran els patins i higienitzaran les instal·lacions i els patins abans del següent torn.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els horaris de les activitats i fins i tot tancar-les al públic quan les condicions tècniques o climatològiques (pluja, vent, neu) no siguin favorables, vetllant per la seguretat dels usuaris. Les persones que hagin adquirit una entrada i no puguin patinar, en aquell moment, podran adreçar-se a la taquilla de la pista de gel per canviar l’entrada per una de nova assignada en un altre dia i torn de patinatge, sense cost, sempre que sigui possible (hi hagi entrades disponibles) i no s’hagin tancat al públic les instal·lacions. En el cas de que no quedin entrades disponibles per canviar l’entrada per un altre dia no es retornarà l’import als usuaris i perdran el dret a fer reclamacions per l’import abonat i perdran, també, el dret a qualsevol indemnització.

Es reservat el dret d’admissió. Els monitors que s’encarregaran de vetllar pel bon funcionament de l’activitat podran expulsar els patinadors que no compleixin la normativa o que mostrin conductes incíviques a les instal·lacions. En cas d’expulsió l’usuari perdrà dret a qualsevol indemnització i al retorn de l’import pagat per participar en l’activitat.

L’Ajuntament no es fa responsable dels objectes deixats al recinte ni dels danys que puguin patir els patinadors per accident. També es reserva el dret de modificar la normativa si es considera necessari.

L’Ajuntament registrarà filmacions i fotografies generals de les instal·lacions. Els usuaris de les instal·lacions accepten que l’organització utilitzi les imatges amb finalitats d’arxiu i promocionals. En el cas que algun usuari no hi estigui d’acord ha d’informar d’aquest fet als monitors de la taquilla de la pista de gel per que ho tinguin en compte.

PREUS PÚBLICS, ENTRADES I PROMOCIONS:

Els imports que es cobraran per la participació i entrada a les activitats seran els següents:

Entrada de 40 minuts: 5 € IVA inclòs.

Entrada amb descompte: 4 € IVA inclòs.
Aplicable només a persones amb Carnet Jove, de família nombrosa o monoparental, i discapacitats.

Guants: 3 € IVA inclòs.

ESCOLES:

Els grups escolars i associacions podran reservar la pista de gel per patinar en grup de dilluns a divendres els dies lectius, entre les 9h i les 17h, a través de la aplicació de venda d’entrades de la web www.badanadal.cat

El preu fixat per aquesta promoció és de 3 € IVA inclòs per cada patinador/a.

TANQUES PROMOCIONALS:

S’oferirà a les empreses i entitats la possibilitat de col·laborar amb el Badanadal i promocionar-se incloent la seva imatge a les tanques de la pista de gel. Caldrà omplir el formulari de petició de la web www.badanadal.cat i haver obtingut el vist-i-plau de la corporació. En el cas de que les instal·lacions siguin tancades al públic l’empresa o entitat perd el dret a reclamar l’import abonat, i haurà de liquidar igualment l’import que correspongui en funció del nombre de tanques promocionals contractades.

El preu fixat per cada tanca promocional comprada és de 60 € IVA inclòs.

ENTRADES GRATUÏTES I ALTRES PROMOCIONS:

Els clients dels comerços associats al MAB Manlleu podran patinar 40 minuts gratuïtament presentant l’entrada/invitació corresponent, obtinguda als establiments associats a l’entitat i d’acord amb la promoció pactada amb l’entitat, a la taquilla de la pista de gel. Un cop validada la invitació el personal de taquilla els entregarà una entrada vàlida per patinar un dia i franja horària que estigui disponible. El MAB Manlleu pagarà posteriorment a l’Ajuntament un import en concepte d’esponsorització i entrades utilitzades pels seus clients. Les empreses associades al MAB Manlleu gaudiran d’un descompte del 5% en fer la compra de les tanques promocionals de la pista de gel.

L’Ajuntament es reserva el dret d’aprovar altres promocions similars, si rep propostes, aplicant els principis de concurrència pública i la proporcionalitat, amb altres entitats o empreses que facin col·laboracions superiors a un import de 3.000 € a la pista de gel.