Badanadal
planolsituació

PREUS I FUNCIONAMENT DE LA PISTA DE PATINATGE SINTÈTICA I EL PARC LÚDIC BADANADAL 2023

El parc lúdic del BADANADAL aquest any comptarà amb una pista de patinatge sintètica, ecològica i sostenible de les més singulars situada a l’aire lliure, ja que es crearà una superfície de 220m2 de pista però es complementarà amb activitats d’aventura i d’oci per configurar un parc lúdic i d’aventura diferent a tots els parcs de Nadal actuals a Catalunya. La pista estarà complementada per: 2 circuits aeris d’aventura a més de 2 i 4m d’alçada, amb 8 ponts aeris enllaçats entre sí; un tobogan gegant de més de 5m d’alçada i més de 16m de llarg, que permetrà que els més petits puguin lliscar-hi baixant amb dònuts gegants; i una zona d’activitats d’aventura, lleure, tallers i jocs que tancaran un parc lúdic amb un ampli ventall d’activitats per a les famílies, sostenible, ecològic i accessible, confirmant el BADANADAL com la principal activitat de dinamització comercial i de promoció de la ciutat durant les dates de Nadal a Reis, durant 33 dies.

El fet d’accedir a les instal·lacions i activitats implica l’acceptació de la present normativa i aquelles que sorgeixin i es fixin durant la realització de les activitats, i el compromís del seu compliment per part dels participants i dels acompanyants. L’incompliment de la normativa o de les indicacions dels monitors i el personal responsable de les activitats suposarà l’expulsió de les instal·lacions, sense dret a reclamar ni cap tipus d’indemnització.

 

UBICACIÓ, DATES, HORARIS I FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS:

Les instal·lacions del parc del BADANADAL estaran situades a la Plaça Fra Bernadí, i es distribuiran d’acord amb el plànol annexat a aquest document. S’obriran al públic del 6 de desembre al 7 de gener del 2024. L’horari d’obertura i normativa de funcionament de les instal·lacions i activitats son les següents:

PISTA DE PATINATGE SINTÈTICA:
Obertura al públic de les 10,50 a les 15,10 i de les 15,50 a les 19,50 hores. Els dies lectius (de l’11 al 15, i del 18 al 20 de desembre), de les 9 a les 17 hores, estarà reservada per patinar en grup (escoles).

La pista de patinatge sintètica tindrà una superfície total de 220m2 (22m x 10m), en la que hi podrà patinar un màxim de 26 patinadors per torn de patinatge.

La pista comptarà amb un espai reservat per que els patinadors es puguin preparar i calçar el patins per grups, abans de patinar. Cada quart d’hora els 26 patinadors d’una de les zones podrà accedir a la pista sintètica i en sortirà un altre, de forma que únicament podran coincidir 52 patinadors a l’hora, dins la pista.

En accedir a les instal·lacions es validarà l’entrada i no es podrà accedir a la pista de patinatge sintètica sense portar els guants posats en tot moment, per raons de seguretat.

En comprar l’entrada a través de la aplicació informàtica en línia caldrà especificar el número de patins (un número més del calçat habitual) que es vol utilitzar, i els monitors els disposaran sota la cadira assignada i reservada. Els patinadors que ho demanin podran disposar de mitjons i/o gorres d’un sol ús, genolleres, colzeres i cascs, sempre i quan hi hagi disponibilitat. Els patinadors que ho prefereixen podran accedir a les instal·lacions amb aquests elements de seguretat i/o patins per patinar sobre pista sintètica, si en disposen en propietat, pagant l’entrada corresponent per poder patinar.

Per poder accedir a la pista de patinatge sintètica caldrà haver comprat i/o reservat una entrada prèviament, dins d’una franja de patinatge. Es podran comprar fins a 10 entrades i aplicar-hi els descomptes corresponents (família nombrosa, família monoparental, carnet jove o descompte per discapacitat). Per aplicar el descompte és imprescindible disposar d’un carnet o document acreditatiu, que caldrà presentar a l’accés de les instal·lacions, o be caldrà pagar l’import descomptat, en efectiu, si en aquell moment no es presenta o acredita la documentació acreditativa.

Les franges horàries d’accés a les instal·lacions seran de 50 minuts per torn, i estaran estructurades de la següent manera:

• 10 minuts de preparació: validar la reserva i revisar el llistat de patins, accedir a la zona de patinadors, posar-se els patins.
• 30 minuts de patinatge dins la pista de patinatge sintètica.
• 10 minuts de finalització: sortir de la pista, posar-se les sabates, sortir de la zona de patinadors.

Està prohibit menjar, beure i fumar dins de les instal·lacions.

Els patinadors hauran de patinar a velocitat moderada i en un sol sentit, que indicaran els monitors responsables de l’activitat. Caldrà que en tot moment mantinguin i respectin una distància interpersonal amb els altres patinadors. No es podrà patinar en cadena (més de 2 persones agafades de la mà). No es permetrà molestar, provocar o increpar als altres patinadors.

Un cop acabin de patinar hauran de tornar al lloc assignat per deixar els patins i calçar-se, i hauran de sortir de les instal·lacions per deixar l’espai lliure. Els monitors recolliran els patins i faran el manteniment de les instal·lacions i els patins quan ho considerin adient. L’edat recomanada per patinar és a partir de 3 anys.

La pista de patinatge sintètica es disposarà de patins de doble ganiveta i uns pingüins amb forma de pingüins, per ajudar a fer els primers passos sobre la pista a qui ho necessiti.

CIRCUIT AERI D’AVENTURA:
L’horari d’obertura al públic del circuit aeri d’aventura serà de les 11 a les 14,15 i de les 16,15 a les 19,30 hores. Els dies lectius (De l’11 al 15, i del 18 al 20 de desembre), només es podrà fer aquesta activitat a les tardes.

Per poder accedir a l’activitat caldrà haver comprat i/o reservat una entrada prèviament, dins d’una franja horària lliure i oberta de l’activitat. Aquesta entrada permetrà fer un dels dos circuits del parc aeri durant un màxim de 40 minuts, comptant l’estona d’equipar-se amb l’arnés de seguretat i la formació que realitzarà el monitor que controla l’activitat (10 minuts, aproximadament). L’aforament màxim fixat per l’activitat és de 16 persones per torn, 8 a cada circuit aeri. El circuit dels VAILETS, situat a 2m d’alçada, es pot fer a partir de 5 anys i és apte per a tots els públics. El circuit del DIAMANT, situat a 4m d’alçada, únicament es pot fer a partir de 1,30m d’alçada, i està pensat per als més atrevits. En tots dos casos el pes màxim per a poder fer l’activitat és de 90 kg.

TOBOGAN GEGANT I INFLABLE MENUT:
L’horari d’obertura del tobogan gegant i l’inflable menut serà de les 10,50 a les 15 i de les 15,50 a les 19,40 hores. Per poder accedir a l’activitat caldrà haver comprat i/o reservat una entrada prèviament, dins d’una franja horària lliure de l’activitat. Aquesta entrada permetrà utilitzar el tobogan per baixar-hi amb un dònut gegant, durant 15 minuts, i després jugar a l’inflable durant 15 minuts més. L’edat recomanada per participar a l’activitat és a partir de 4 anys. L’aforament màxim de l’activitat és de 10 persones per torn. Els dies lectius (De l’11 al 15, i del 18 al 20 de desembre), només es podrà fer aquesta activitat a les tardes.

HAIMA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
L’horari d’obertura del campament d’activitats complementàries serà de les 10,50 a les 15 i de les 15,50 a les 19,40 hores. Per poder accedir a l’activitat caldrà haver comprat i/o reservat una entrada prèviament, dins d’una franja horària lliure de l’activitat. Aquesta entrada permetrà participar en un taller de manualitats, pintacares, de circ o l’activitat programada en aquell moment durant 15 minuts, i després jugar a l’inflable durant 15 minuts més. L’edat recomanada per participar a l’activitat és a partir de 4 anys. L’aforament màxim de l’activitat és de 10 persones per torn. Els dies lectius (De l’11 al 15, i del 18 al 20 de desembre), només es podrà fer aquesta activitat a les tardes.

En l’espai d’ACTIVITATS EXTREMES X JOVES s’organitzaran diverses activitats complementàries i puntuals, algunes pensades per al públic jove de més de 10 anys: ROCÒDROM D’ESCALADA, LÀSER TAG, ARCHERY TAG, i EL ++! Els horaris, preus i normatives de participació i la informació de les mateixes es publicarà a la web, i també s’informarà en diversos cartells que es situaran a la guixeta i accessos del parc lúdic. Els preus públics de participació que s’aprovaran per aquestes activitats puntuals seran de 3€, 4€ o 5€, en funció del cost de les mateixes, i algunes no tindran cost de participació i seran gratuïtes, amb l’objectiu de complementar el parc lúdic i facilitar la conciliació laboral i familiar.

Durant tot el Badanadal també es podrà fer un joc de GEOCACHING i descoberta de Manlleu de forma permanent, i el parc comptarà amb una bústia per a deixar-hi les cartes als Reis de l’Orient.

 

NORMATIVA GENERAL DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DEL PARC DEL BADANADAL:

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els horaris de les activitats i fins i tot tancar-les al públic quan les condicions tècniques o climatològiques (pluja, vent, neu) no siguin favorables, vetllant per la seguretat dels usuaris. En aquest cas, les persones que hagin adquirit una entrada i no puguin fer l’activitat en aquell moment podran adreçar-se a la taquilla de la pista de patinatge sintètica, per canviar l’entrada adquirida i no utilitzada per una de nova, assignada en un altre dia i/o torn sense cost, sempre que sigui possible (hi hagi entrades disponibles per un altre dia o torn, i no s’hagin tancat al públic les instal·lacions). En el cas de que no quedin entrades disponibles no es retornarà l’import als usuaris, i aquests perdran el dret a fer reclamacions per l’import abonat i perdran, també, el dret a qualsevol indemnització.

Es reservat el dret d’admissió. Els monitors que s’encarregaran de vetllar pel bon funcionament de les activitats podran expulsar a qui no compleixin la normativa o mostri conductes incíviques dins de les instal·lacions. En cas d’expulsió es perdrà el dret a qualsevol indemnització i al retorn de l’import pagat per participar en l’activitat.

L’Ajuntament no es fa responsable dels objectes abandonats, substrats i/ o perduts dins del recinte. Per aquest motiu es recomana utilitzar les taquilles individuals de seguretat situades dins de les instal·lacions.

L’empresa que fa el monitoratge de les activitats disposa d’una pòlissa d’assegurança d’accidents que cobrirà els danys que puguin patir els participants a les activitats de risc, sempre i quan s’hagin produït dins de les instal·lacions i hagin omplert el full d’incidència corresponent, en el moment de l’accident. Els fulls estaran disponibles a la taquilla del parc i caldrà entregar-los als monitors del parc en el moment de l’accident, degudament complimentats.

L’Ajuntament registrarà filmacions i fotografies generals de les instal·lacions. Els usuaris de les instal·lacions accepten que l’organització utilitzi les imatges amb finalitats d’arxiu i promocionals. En el cas que algun usuari no hi estigui d’acord ha d’informar d’aquest fet als monitors de la taquilla de la pista de patinatge sintètica per que ho tinguin en compte. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar la normativa si ho considera necessari amb l’objectiu de millorar la seguretat dels participants a les activitats.

 

PREUS PÚBLICS, ENTRADES I PROMOCIONS:

Les activitats tindran diferents franges horàries d’accés assignades, i la compra d’entrades per participar a les activitats s’haurà de fer a través de la web del Badanadal, per estalviar cues a la taquilla i garantir que es compleix amb l’aforament màxim fixat per cada activitat. No obstant, les persones que no disposin de mitjans per accedir al programa en línia de venda d’entrades podran adreçar-se a la taquilla del parc, des de la que els vendran les entrades, si en queden disponibles. Les entrades son individuals, però no nominatives; però únicament es poden utilitzar el dia, a l’activitat i franja horària escollida i assignada. En cas de que no s’arribi amb temps suficient per dur a terme l’activitat no es podrà fer en cap altre moment, i el comprador perdrà el dret a reclamar l’import abonat i a qualsevol altra reclamació.

En casos de força major o tancament de les activitats per climatologia i/o motius de seguretat es podran canviar entrades comprades per utilitzar-les en altres dates i franges horàries; sempre i quan es canviïn a la taquilla del parc i hi hagi disponibilitat d’entrades o be les instal·lacions estiguin obertes. En cas contrari, no es podran canviar, i no es retornarà l’import de la compra i es perdrà el dret a cap indemnització, si finalment no s’utilitzen.

La taquilla del parc estarà oberta cada dia del Badanadal per informar i atendre al públic, des de les 10 a les 19.15 hores, hora en la que ja haurà començat l’últim torn de totes les activitats del parc.

Els imports que es fixen i es cobraran per la participació i entrada a les activitats seran els següents:
PISTA DE PATINATGE SINTÈTICA, entrada de 30 minuts per patinar: 5 € IVA inclòs.
CIRCUIT AREI D’AVENTURA, entrada de 30/40 minuts: 5 € IVA inclòs.
TOBOGAN GEGANT i INFLABLE MENUT, entrada de 30 minuts: 5 € IVA inclòs.
CAMPAMENT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, entrada de 30 minuts: 5 € IVA inclòs.

Entrada amb descompte, per qualsevol de les activitats del parc: 4 € IVA inclòs.
Aplicable només a persones amb Carnet Jove, de família nombrosa o monoparental, i amb diversitat funcional.

Guants: 3 € IVA inclòs.
Promoció per les entitats locals: Les entitats de la ciutat de Manlleu, censades al registre d’entitats municipals 0 que estiguin legalment constituïdes amb seu social a Manlleu, rebran un val de descompte per valor d’1€ per 50 persones, aplicable en fer la compra d’entrades en línia de la pista de patinatge sintètica o altres activitats fixes del parc qualsevol dia laborable (de dilluns a divendres) entre l’11 i el 22 de desembre; amb l’objectiu de promoure la realització d’aquestes activitats esportives i lúdiques fomentant la cohesió de grup i promoure i dinamitzar les entitats locals. Aquests vals de descompte l’entitat els podrà aplicar en fer la compra d’entrades en línia per fer l’activitat en grup o be les podrà distribuir entre els seus socis, per tal que els puguin aplicar en fer la compra en línia de la seva entrada individual.
Entrada regal per a qualsevol de les 4 activitats fixes del parc lúdic: 5 € IVA inclòs. Es podran comprar entrades per regalar, pagant l’import corresponent per cada entrada (5 €) a través de la aplicació, no assignades a cap activitat, franja horària i data en el moment de la compra, i que es podran utilitzar qualsevol dia i hora en el que hi hagi disponibilitat d’entrades per fer l’activitat, passant prèviament per la taquilla de la pista de patinatge sintètica i canviant-la per una entrada normal amb data i torn assignat i disponible. Les entrades regal portaran un codi assignat, motiu pel qual no es podran falsificar ni copiar. Es recomana canviar-les al més aviat possible per una entrada amb franja horària i data assignada, per garantir que hi ha disponibilitat d’ús per a fer-la. Si l’entrada regal no s’utilitza, per manca de disponibilitat de l’activitat o per tancament de les instal·lacions, no es retornarà l’import de venda i es perdrà el dret de reclamació. Les entrades d’una edició del parc en cap cas es podran utilitzar en futures edicions del Badanadal.

FORFAIT per 3 activitats del parc BADANADAL: 12 € IVA inclòs. Es podran forfaits, pagant l’import corresponent a través de la aplicació, no assignades a cap activitats, franja horària i data en el moment de la compra, i que es podran utilitzar qualsevol dia i hora en el que hi hagi disponibilitat d’entrades per fer les 3 activitats, passant prèviament per la taquilla de la pista de patinatge sintètica i canviant el FORFAIT per una entrada normal per les activitats escollides amb data i torn assignat i disponible. Es podran utilitzar per a 3 activitats diferents o per repetir activitats, sempre i quan hi hagi places disponibles. Els forfaits portaran un codi assignat, motiu pel qual no es podran falsificar ni copiar. Es recomana canviar-los al més aviat possible per les entrades de les activitats escollides amb franja horària i data assignada, per garantir que hi ha disponibilitat d’ús per a fer-la. Si el FORFAIT no s’utilitza, per manca de disponibilitat de les activitats o per tancament de les instal·lacions, no es retornarà l’import de venda i es perdrà el dret de reclamació. Els FORFAITS i entrades d’una edició del parc en cap cas es podran utilitzar en futures edicions del Badanadal

ESCOLES:
Els grups escolars i associacions podran reservar la pista de patinatge sintètica per patinar en grup de dilluns a divendres els dies lectius, de les 9h a les 13h i de les 14 a les 17h.

El preu fixat per aquesta promoció és de 3 € IVA inclòs per cada patinador/a.

A la pista hi podran accedir 26 patinadors per grup com a màxim per torn, en torns d’1h que inclouran l’estona de posar i treure els patins. És obligatori patinar amb guants. Els acompanyants, mestres i/o monitors no pagaran entrada si patinen per acompanyar el grup.

Les reserves s’hauran de fer a través de la aplicació de venda d’entrades de la web www.badanadal.cat, que s’obrirà a partir del 28 de novembre. Les incidències i modificacions de les reserves es gestionaran a través de: info@entradesmanlleu.cat

A l’hora de fer les reserves caldrà registrar les dades fiscals del centre i el número de compte corrent en el que es podrà carregar l’import corresponent a la patinada realitzada per cada grup del centre educatiu. Posteriorment a la patinada el centre rebrà una factura amb l’import corresponent al nombre total d’alumnes que han patinat, que l’Ajuntament de Manlleu cobrarà mitjançant un càrrec bancari al compte corrent informat pel centre.

TANQUES PROMOCIONALS:
S’oferirà a les empreses i entitats la possibilitat de col·laborar amb el Badanadal, promocionar-se incloent la seva imatge a les tanques de la pista de patinatge sintètica. Caldrà omplir el formulari de petició de la web www.badanadal.cat i haver obtingut el vistiplau de la corporació. En el cas de que les instal·lacions siguin tancades al públic per causes de força major l’empresa o entitat perdrà el dret a reclamar l’import abonat, i haurà de liquidar igualment l’import que correspongui en funció del nombre del paquet promocional contractat.

Els preus públics que s’aplicaran per aquests paquets promocionals son:
VINIL a la pista de patinatge sintètica, mida M (100 x 70 cm): 80 € IVA inclòs (aportant el disseny del vinil).
VINIL a la pista de patinatge sintètica, mida L (200 x 70 cm): 150 € IVA inclòs (aportant el disseny del vinil).
DISSENY del vinil, personalitzat, mida M: 42,50 € IVA inclòs.
DISSENY del vinil, personalitzat, mida M: 52,50 € IVA inclòs.

ENTRADES GRATUÏTES I ALTRES PROMOCIONS:
Els clients dels comerços associats al MAB Manlleu podran participar a una de les 3 activitats (pista de patinatge sintètica, circuit aeri o tobogan gegant i activitat complementària) gratuïtament presentant l’entrada/invitació corresponent, obtinguda als establiments associats a l’entitat i d’acord amb la promoció pactada amb l’entitat, a la taquilla del parc. Un cop validada la invitació el personal de taquilla els entregarà una entrada vàlida per fer l’activitat escollida, un dia i franja horària en la que hi hagi disponibilitat. El MAB Manlleu pagarà posteriorment a l’Ajuntament un import en concepte d’esponsorització i entrades utilitzades pels seus clients. Les empreses associades al MAB Manlleu gaudiran d’un descompte del 5% en fer la compra de les tanques promocionals de la pista de patinatge sintètica (Descompte no aplicable en l’import de la creació del disseny del vinil, si no l’aporta l’empresa).

L’Ajuntament es reserva el dret d’aprovar altres promocions similars, si rep propostes, aplicant els principis de concurrència pública i la proporcionalitat, amb altres entitats o empreses que facin col·laboracions superiors a un import de 2.000 € al parc del Badanadal.