Badanadal

ANUNCIA’T A LES PISTES DE GEL DEL BADANADAL!

Col·laboreu amb Badanadal i promoveu la vostra iniciativa a través de les tanques promocionals de les pises de gel: més de 15.000 persones rebran l’impacte de la vostra publicitat, que gaudirà de 35 dies d’exposició al públic: del 8 de desembre al 9 de gener de 2021.

Els imports de col·laboració fixats son molt reduïts i aptes per a totes les empreses:

El preu fixat per cada tanca promocional de 100 x 70 cm és de 60 € IVA inclòs.
L’import inclou la impressió i la fixació del vinil a la pista de gel, però no inclou el disseny, que pot proporcionar cada empresa o entitat interessada.

Les empreses associades al MAB Manlleu (Manlleu Associació de Botiguers) gaudiran d’un descompte del 5% en fer la compra de les tanques promocionals de la pista de gel.

Si esteu interessats en ANUNCIAR-VOS A LA PISTA DE GEL, contacteu amb:

HIDRA PUBLICITAT –Mercè Pintó/ Carme Peix

C. Del Pont, 17 –08560 Manlleu

Tel. 93 850 62 43 –630 12 20 54

hidra@hidra.cat

O be ompliu aquest formulari de petició  i envieu-lo a hidra@hidra.cat.

Important: En el cas de que les instal·lacions siguin tancades al públic per causes de força major, l’empresa o entitat perd el dret a reclamar l’import abonat en concepte de col·laboració, i haurà de liquidar íntegrament l’import corresponent al de les tanques promocionals contractades o acord de col·laboració pactat.

L’Ajuntament es reserva el dret d’aprovar altres promocions similars, si rep propostes, aplicant els principis de concurrència pública i la proporcionalitat, amb altres entitats o empreses que facin col·laboracions superiors a un import de 3.000 € a la pista de gel.

Si voleu fer alguna consulta o proposta en aquest sentit, podeu adreçar-vos a: fires@manlleu.cat